EQ-THerapy

HELHETSTERAPI

Når jeg jobber som helhetsterapeut bruker jeg forskjellige behandlingsformer og teknikker under behandlingen. Alt avhengig av hvilken problemstillingen man er kommet med, hva man selv ønsker og hva man er åpen for. Vi mennesker er svært forskjellige og min tilnærming til hver enkel person er derfor også svært individuell. Det som er helt OK for den ene kan virke skremmende for den andre. Vi har alle våre assosiasjoner, minner, trossystemer og overbevisninger. Derfor skreddersyr jeg behandlingen for hver enkel helt individuelt. Hos meg blir du ikke satt i en bås. Samtalen er den viktigste element hvor vi sammen finner ut hva som er mest komfortabelt for deg. En behandling hos meg ligner på en samtale med en psykolog. Til forskjell fra en psykolog masserer jeg noen ganger akupressurpunkter eller noen reflekssoner alt ettersom hva som passer i forhold til problemstillingen. Noen ganger løser man en emosjonell ubalanse og "tilfeldigvis" løsner også en stiv skulder eller smerten i ryggen forsvinner - for alt henger sammen i kroppen vår.

Jeg foreskriver ikke noen medisiner og kan heller ikke sykmelde.

Jeg jobber med hele mennesket, ikke med diagnoser.

KINESIOLOGI

Baserer seg på kinesisk medisin og læren om meridianer. Meridianer er energibaner i kroppen, og vi har 14 av dem. Energi i kroppen skal normalt flyte uforstyrret som en elv. Når det oppstår demninger (blokkeringer) i "elven" kommer kroppen i ubalanse, får smerter og besvær. Akupunktørene bruker den samme læren om meridianer for å løse blokkeringer ved hjelp av nåler. I kinesiologi masserer vi punkter i stedet for, og bruker mange andre teknikker for å finne årsaker til blokkeringene. Årsaken til blokkeringen kan for eksempel være maten vi spiser men ikke tåler, eller emosjonelle/indre konflikter. 

THETA-HEALING

Theta-healing er et verktøy jeg bruker for å forløse blokkeringer og vonde følelser. Jeg går da inn i en tilstand av theta hjernebølger (ligner en veldig dyp meditasjonstilstand) og sanser energi i kroppen, dens fravær og avvik i normal flyten. Deretter retter jeg den opp.

For mer omfattende beskrivelse av Theta-healing kan du gå på www.thetahealing.com til den officielle side av Viana Stibal som har skapt denne metode. 

COACHING

Coaching er veiledning; og coaching er også en spørreteknikk. Formålet med det er å få klienten til å finne selv svaret på det han eller hun lurer på. Ved intuitiv coaching lytter jeg til vibrasjonene som klienten utstråler mens han/hun forteller om hendelser i sitt liv. Jeg bruker da min "sjette" sans for bedre å navigere i problemstillingen som klienten kom med. Målet er å få han/henne i kontakt med sine følelser, med sitt indre kjerne for å finne hva som er til hans/henneste høyeste og beste.

REFERANSEPUNKTTERAPI

Er en modell/system som går ut på å bearbeide vonde følelser og traumer samt endre familiemønstre ved å anerkjenne dem tilbake til sin opprinnelsen, dvs tilbake til sitt referansepunkt. Det foregår via samtale og bevisstgjøring. Ingen massasje eller berøring.

REGRESJONSTERAPI

er en behandlingsform som hjelper å få kontakt med sin underbevissthet. Formålet er å fremkalle i hukommelsen sine tidligere opplevelser. Det kan være gunstig for dem som har noen typer frykter som er uforklarlige og som ikke kan relateres til opplevelser som man husker bevisst.  

TEKNIKKER som jeg bruker:

AKUPRESSUR

kan brukes rutinemessig som sykdomsforebygging eller som et element ved oppståtte ubalanser i kroppen. Ordet akupressur betyr at man presser på noen bestemte punkter på kroppen. Punktene ligger langs meridianer på kroppen og prinsippet er det samme som i akupunktur, bare uten nåler. Målet er å jevne ut overenergier og underenergier og skape en balanse i kroppen. Noen av punktene masseres med et fast trykk, andre skal kun lett berøres. Man kan ha lettere klær på seg.